Sambolagen är en lag som gäller för er som bor tillsammans men inte är gifta. Ni räknas som sambos från den dagen ni flyttar ihop. Det är lättast att hävda att man är sambos om man är skrivna på samma folkbokföringsadress, men egentligen räcker det med att ni har bott tillsammans i minst ett halvår för att ni ska omfattas av sambolagen.

Sambolagen tar vid den dagen ni väljer att avsluta ert samboförhållande. Sambolagen kan ses som en förenklad version av äktenskapsbalken. Sambolagen talar om hur bodelning bör ske när förhållandet tar slut.

Definition av sambo

En sambo definieras av lagen som en person man bor tillsammans med samtidigt som man har ett parförhållande. Med andra ord gäller inte sambolagen för dig som bor tillsammans med en kompis. Sedan 2003 är lagen könsneutral, och omfattar därmed även samkönade partners.

Bodelning och egendom

Vid en bodelning delar man upp sådant som ingår i en samboegendom. Samboegendom omfattas av bostaden man bor i och bohag som gemensamt har köpts till bostaden. Bohag är möbler och hushållsapparater som används i hushållet. Endast bohag som är inköpt för att brukas av båda parterna räknas in i samboegendom.

Samboavtal

Innan man flyttar ihop kan man gemensamt skapa ett samboavtal. Samboavtalet väger tyngre än sambolagen vid en separation. I samboavtalet kommer ni överens om hur bohaget ska fördelas vid en separation.

Detta är smart att göra om man vill försäkra sig om att ens partner inte får något som ligger en kärt om hjärtat vid eventuell tvist. Eller om du är den som köper bostaden, och vill försäkra dig om att bostaden fortfarande är din vid eventuell separation bör ett samboavtal skrivas.

Separation och uppdelning

Har ni ingått i ett samboförhållande utan att skriva ett samboavtal, så är huvudprincipen att allting ska delas lika på båda parter. Man tar inte hänsyn till vem som har köpt vad eller vem som betalat den största delen, utan allting delas rakt av på hälften. Innan uppdelningen räknar man bort eventuell skuld, om någon har köpt den gemensamma bostaden betalas skulden exempelvis av innan man delar upp vinsten.

Sambolagen vid dödsfall

Vid dödsfall så får den kvarvarande partnern det som skulle tillgått personen vid en separation. Vill man försäkra sig om att ens partner ska ärva värdepapper, fordon, sparpengar och annat man äger ska man upprätta ett testamente som talar om detta.

Sparpengar och övriga bostäder

Sambolagen gäller endast bostaden man delar och bohag som köpts in för gemensamt bruk. Man delar inte på sparpengar, aktier, övriga bostäder man äger eller fordon.