Genom åren har det tagits till åtgärder för att locka fler kvinnor som vill bli elektriker Stockholm. Detta genom att försöka få fram informationen i tid och skapa ett större intresse för att fler tjejer ska välja elektrikerutbildningen redan i gymnasiet. Elektrikerbranschen är dessutom i behov av fler elektriker och förhoppningen är att med olika insatser få in kvinnor för att fylla detta behov. Med kvinnor kommer det även att skapas en mer jämställd bransch som är målsättningen med insatserna som görs från elektrikerförbundet. Satsningarna som görs är ett långsiktigt mål som kommer att ta tid men förhoppningen är att det ska ge effekt i det långa loppet. Med fler kvinnliga elektriker kan normen brytas och satsningar har även tagits till för att se över arbetsmiljön för att detta ska bli möjligt.

Initiativet Upplyst med elektriker

En av åtgärderna som gjorts inom elektrikerbranschen för att se över arbetsmiljön är initiativet Upplyst. Där är huvudfokuset att se över arbetsmiljön i form av jämställdhetsfrågor och genom detta skapa en förbättring med fler kvinnor som söker sig till elektrikeryrket. Det huvudsakliga målet med initiativet Upplyst är att det ska bli lika naturligt för en kvinna att söka sig till yrket som det är för en man. Dessutom att normer och machokultur ses över för en mer välkomnande miljö för kvinnliga sökande. Det sistnämnda med machokultur kan mycket väl vara en av anledningarna till att kvinnor som har blivit elektriker till sist lämnar jobbet. Därmed är det av extra vikt att detta ses över med exempelvis initiativet Upplyst för att kvinnor ska vilja stanna kvar i branschen. Samma spelregler skall gälla för båda könen när du är anställd som elektriker.

Kollektivavtal för jämställdhet

Utöver initiativen som tagits från elektrikerförbundet för en mer jämställd arbetsmiljö görs detsamma när det gäller kollektivavtalet. Kollektivavtalet är skapat för att skapa balans mellan arbetsgivaren och facket. Facket är en trygghet för dig som är anställd som elektriker och dem kan du alltid kontakta exempelvis när det rör arbetsmiljöfrågor. Är du med i facket är arbetsgivaren skyldig att förhandla, samarbeta och göra ändringar om så krävs när det uppdagas situationer för de fackliga medlemmarna. Kollektivavtalet är en viktig process i arbetet för en mer jämställd elektrikerbransch och ett bra verktyg för att fler kvinnor ska ta sig an jobbet. Satsningar har gjorts från elektrikerna för att skapa ett kollektivavtal som strävar efter jämställda löner och jämställda arbetsplatser. I det stora hela görs det satsningar på bred front för att fler kvinnor ska söka sig till att bli elektriker.